65 ₪ NIS
+ -
מגיד דבריו ליעקב
ליקוט מתורתו של הרב המגיד ממעזריטש. נערך ע"י תלמידו הרב שלמה פלאם (המגיד מקוצק)
פרטים נוספים
מק"ט: 1103
מחבר: הרב יעקב עמנואל שוחט (עורך)
מוציא לאור: קה"ת
תאריך הוצאה לאור: כסלו תש"ע
מחיר קטלוגי: 108 ₪
פורמט הדפסה: סטנדרטי
סוג כריכה: סקיי
מידע נוסף

בהוצאה זו נוספו גם הקדמה, מראי מקומות וליקוט תורתו של המגיד מכתבי רבותינו נשיאינו, כללים שמסר המגיד לאדמו"ר הזקן. שאלות ששאל אותו אדמו"ר הזקן, ותשובותיו עליהן. הגהות וביאורים על אור תורה, וכן נוסחאות שונות.

קטגוריות

Lessons In Tanya - 5 Vol

A well-lit and accessible gateway to Tanya, and the most authoritative guide to its riches

ביאור תניא - 9 כרכים 450 ₪ 399 ₪

סדרת ספרים המבארת את ספר התניא מתחילתו עד סופו ובנוסף מבוארים מושגי היסוד בביאור רחב. כולל הכרך החדש על קונטרס אחרון

תורת מנחם - התוועדויות (תשמ"ב-תשנ"ב) סט 45 חלקים 2000 ₪ 1900 ₪

תורת מנחם - התוועדויות זוהי הסדרה הגדולה ביותר של הרבי. היא משתרעת על פני למעלה ממאה כרכים המתעדים בדייקנות מרבית כמעט את כל שיעוריו ושיחותיו מאז עלה על כס הנשיאות.

סט אנציקלופדיה תלמודית - 37 כרכים 3680 ₪ 2699 ₪

האנציקלופדיה התלמודית הוא סט ספרים המסדר את כל הידע התורני לפי נושאים

להרשמה לניוזלטר
© כל הזכויות שמורות להיכל מנחם