75 ₪ NIS
אינו זמין במלאי
בית חיינו - 770
בניין בית חיינו - 770, תיאורו, משמעותו ותולדותיו
פרטים נוספים
מק"ט: 182
מחבר: הרב יוסף יצחק הבלין
תאריך הוצאה לאור: אדר ה'תשס"ד
מחיר קטלוגי: 75 ₪
פורמט הדפסה: סטנדרטי
סוג כריכה: סקיי
מידע נוסף

הספר בית חיינו - 770, עוסק בבניין 770 "בית רבינו שבבבל", מקום מרכזה של חסידות ליובאוויטש אשר ממנו יוצאת אורה לכל העולם. ספר זה כולל חמשה חלקים: תורת הבית - שיחות ואמרות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו במהותו ומעלותיו של בית רבינו וחדר רבינו, תוכנו הרוחנוי של המספר 770, ומשיחות הק' בקשר לקניית והרחבת הבית. קניין הבית - סיפור הדברים אודות קניין וחנוכת בית חיינו בשנת ה'ש"ת. צורת הבית - תיאור בניין 770, שלושת קומותיו וקומת המרתף שלו, פירוט החדרים והאולמות בכל קומה, ושימושם ע"י רבותינו נשיאנו. בניין הבית - פירוט ההרחבות השונות והתפתחות בית רבינו מאז קנייתו ועד עתה. בתבנית הבית - סקירה אודות שבעת בתי תורה, תפילה ומעשים טובים שנבנו במרוצת השנים ברחבי העולם בתבנית בניין 770.

קטגוריות

הנער שלא נכנע

סיפור חייו של החסיד רבי שמואל בצלאל, והתקרבותו לדרך החסידות מתוך אומץ וגבורה, קומיקס מרתק.

ביאור תניא - 9 כרכים 450 ₪ 399 ₪

סדרת ספרים המבארת את ספר התניא מתחילתו עד סופו ובנוסף מבוארים מושגי היסוד בביאור רחב. כולל הכרך החדש על קונטרס אחרון

טור ושו"ע משולב - סט 38 כרכים - הוצאה חדשה תשע"ז 3500 ₪ 2949 ₪

ארבעה טורים השלם "שירת דבורה" ושולחן ערוך הבהיר - מהדורה משולבת 38 כר' גובה: 33 ס"מ

פניני התניא - סט 13 כרכים (כולל הספר החדש!) 550 ₪ 520 ₪

סט ביאור התניא 'פניני התניא' ביאור התניא הפופולרי מאת המשפיע החסידי הרב לוי יצחק גינזבורג.

להרשמה לניוזלטר
© כל הזכויות שמורות להיכל מנחם