en he
ראשי » ספרים » היסטוריה וביוגרפיה » ביוגרפיה » תולדות שמואל מונקעס
35 ₪
+ -
תולדות שמואל מונקעס
תולדותיו וקורות חייו של החסיד ר' שמואל מונקעס, מתלמידיו של אדמו"ר הזקן
פרטים נוספים
מק"ט: 2098
מחבר: הרב אליהו יוחנן גורארי
תאריך הוצאה לאור: תשע"א
פורמט הדפסה: סטנדרטי
סוג כריכה: סקיי
מידע נוסף

רב שמואל מונקעס, אשר נודע כחסיד אשר שימח את כולם ועל ידי מעשים קונדסיים לימד דרכים בעבודת ה', סבל בחייו הפרטיים תלאות רבות, את אביו לא הכיר, רעייתו נפטרה מספר שנים לאחר נישואיו, הוא היה עני מרוד ועל תאריכי לידתו ופטירתו צאצאיו ומשפחתו אין פרטים כלל.

אולם דרכו המיוחדת בעבודת ה' וגם מעט על השד"רות שלו, ישנם דברים בכתובים והמה מפוזרים בכל קצות תורת חב"ד. לאחר מלאכה מאומצת תולדות חייו נאספו ונלקטו מפי סופרים ומפי ספרים, משיחות קודש של רבותינו הקדושים מסיפורי זקני החסידים ומבימות חב"דיות ואחרות ולקורא מוגשת יצירה מושלמת ובה תולדות חיי החסיד אשר היה חלק מהחצר של אדמו"ר הזקן ויש הגורסים שהאריך ימים לכל הפחות עד ימי ילדותו של אדמו"ר המהר"ש.

חיבור זה מהווה חוליה שלישית בשרשרת תולדות ומעשי גדולי חסידי חב"ד שבכל דור ודור, שהנני עוסק זה זמן באיסופם והכנתם לדפוס במסגרת סדרה של ספרים שייקראו בשם הכולל "אוצר חסידי חב"ד". מתוך סדרה זו יצאו הספרים אודות רבי יצחק אייזיק מהומיל ורבי ברוך מרדכי מבאברויסק והמה התקבלו בברכה על ידי אלפי חובבי הספרים וההיסטוריה ברחבי תבל. ומלבד שלושת אלו כבר מוכנים אצלי לדפוס תולדותיהם של עוד חסידים רבים בני הדור הראשון, הם חסידי ותלמידי כ"ק אדמו"ר הזקן, אשר רבי שמואל מונקעס היה מן האריות שבחבורה קדושה זו.

קטגוריות

Lessons in Sefer HaMaamarim - Festivals vol 1

Selected discourses of the Lubavitcher Rebbe

גלויות - רחל בולטון

רחל בולטון מפתחת שיטת תעצומות, מדברת גלויות ומעניקה כלים לשינוי בחיים

מתחילים עם נשמה - חוברת נגינה למתחילים - 1

לימוד נגינה בפסנתר ובאורגן בשיטה מהירה ומהנה

ביאור תניא - 9 כרכים 450 ₪ 399 ₪

סדרת ספרים המבארת את ספר התניא מתחילתו עד סופו ובנוסף מבוארים מושגי היסוד בביאור רחב. כולל הכרך החדש על קונטרס אחרון

סיפורי צדיקים - ספריית מחניים - 120 חוברות - מנויילן 2100 ₪ 1850 ₪

הסיפורים החינוכיים שגדלנו עליהם. המתנה שילדיכם יאהבו. עכשיו במשלוח חינם!!!*

סט אנציקלופדיה תלמודית - 37 כרכים 3680 ₪ 2699 ₪

האנציקלופדיה התלמודית הוא סט ספרים המסדר את כל הידע התורני לפי נושאים

© כל הזכויות שמורות להיכל מנחם