en he
ראשי » ספרים » חסידות חב"ד » ספרי מכון היכל מנחם » שערי המועדים - חג השבועות
40 ₪
+ -
שערי המועדים - חג השבועות
ליקוט מתוך תורתו של הרבי מליובאוויטש אודות כל הקשור עם חג השבועות ומתן תורה
פרטים נוספים
מק"ט: 158
מחבר: הרב יוסף יצחק הבלין (עורך)
מוציא לאור: היכל מנחם - ירושלים
תאריך הוצאה לאור: אייר ה'תשנ"ה
מחיר קטלוגי: 68 ש"ח
פורמט הדפסה: סטנדרטי
סוג כריכה: סקיי
מידע נוסף

בספר שערי המועדים - חג השבועות, מלוקטים ומרוכזים לפי נושאים שיחות, הוראות ומנהגים הקשורים עם חג השבועות ומתן תורה ומופיעים בתוך ים השיחות, אגרות הקודש והמאמרים של הרבי. בין היתר, מובאים בספר הנושאים הבאים; ירחין תליתא;, כאיש אחד בלב אחד; ב' סיון - ממלכת כהנים; שלושת ימי הגבלה; נעשה ונשמע; מתן תורה; עשרת הדברות; אי לאו האי יומא; זמן מתן תורתנו; מצות היום; משה, דוד והבעש"ט; ימי התשלומין. התוכן מעובד ומתורגם בשפה העברית, ולתועלת הרבים, צויינו בסוף הספר המקורות מהם לוקטו הדברים. ספר זה מצטרף לסדרת ה'שערים' בהוצאת מכון היכל מנחם, שקנתה לה חביבות מיוחדת ומקום של כבוד בהיכלי הישיבות ובתי הכנסת ובאלפי בתים ברחבי העולם של שוחרי תורת רבינו.

קטגוריות

הפרשה מספרת לי - סט 5 כרכים 600 ₪ 550 ₪

פרשת השבוע לילדים בליווי ציורים מרהיבים. דפים בציפוי למינציה. סט חמש כרכים - בראשית-דברים

ביאור תניא - 9 כרכים 450 ₪ 399 ₪

סדרת ספרים המבארת את ספר התניא מתחילתו עד סופו ובנוסף מבוארים מושגי היסוד בביאור רחב. כולל הכרך החדש על קונטרס אחרון

סט אנציקלופדיה תלמודית - 37 כרכים 3680 ₪ 2699 ₪

האנציקלופדיה התלמודית הוא סט ספרים המסדר את כל הידע התורני לפי נושאים

© כל הזכויות שמורות להיכל מנחם