en he
35 ₪ NIS
+ -
רשימות הרב"ש
רשימות, ענינים וסיפורים, כתובים בידי הר"ר ברוך שניאור שניאורסון, נינו של אדמו"ר הצמח צדק
פרטים נוספים
מק"ט: 2084
מחבר: הרב ברוך שניאור שניאורסון ז"ל
מוציא לאור: קה"ת
תאריך הוצאה לאור: תמוז תשס"א
מחיר קטלוגי: 48 ש"ח
פורמט הדפסה: סטנדרטי
סוג כריכה: סקיי
מידע נוסף

קובץ רשימות אלו מכילים אוצר בלום של זכרונות ועדויות מהנעשה בליובאוויטש בין השנים תרע"א-תרע"ו, וכן התייחסות ממקור ראשון על משפחת בית הרב.

הרשימות עברו עריכה מחודשת כדי לאפשר את הדפסתם, וסודרו לפי סדר הזמן בו נכתבו. כמו כן נוסף מפתח שמות אנשים, כדי להקל על התמצאות הקורא.

קטגוריות

תהילים כיס - דמוי עור (במבחר צבעים)

תהילים 'אהל יוסף יצחק' פורמט כיס, בכריכה דמוי עור

סידור תורה אור (הודפס מחדש)

סידור תפילה על פי נוסח האריז"ל כפי אשר ייסד כ"ק אדמו"ר הזקן. בכריכה מיוחדת

מהדורה בתרא המבוארת - מתוך ש"ע אדה"ז - שבת

מהדורה בתרא המבוארת - מתוך ש"ע אדה"ז - שבת שייך לסימן רמג מעשה נכרי בשבת

סט אנציקלופדיה תלמודית - 37 כרכים 3680 ₪ 2699 ₪

האנציקלופדיה התלמודית הוא סט ספרים המסדר את כל הידע התורני לפי נושאים

ביאור תניא - 9 כרכים 450 ₪ 399 ₪

סדרת ספרים המבארת את ספר התניא מתחילתו עד סופו ובנוסף מבוארים מושגי היסוד בביאור רחב. כולל הכרך החדש על קונטרס אחרון

הפרשה מספרת לי - סט 5 כרכים 600 ₪ 550 ₪

פרשת השבוע לילדים בליווי ציורים מרהיבים. דפים בציפוי למינציה. סט חמש כרכים - בראשית-דברים

© כל הזכויות שמורות להיכל מנחם