en he
40 ₪ NIS
אינו זמין במלאי
צוואת הריב"ש
קובץ הוראות והנהגות מהבעל שם טוב, נכתב ע"י תלמידו ר' ישעי' מיאנוב
פרטים נוספים
מק"ט: 1102
מחבר: ר' ישעיה מיאנוב
מוציא לאור: קה"ת
תאריך הוצאה לאור: ניסן תנש"א
מחיר קטלוגי: 60 ש"ח
פורמט הדפסה: סטנדרטי
סוג כריכה: סקיי
מידע נוסף

בניגוד למשתמע משם הספר, אין זה צוואתו של הבעש"ט וגם לא נכתב על ידו, אלא ליקוט אמרות, הוראות והנהגות בעבודת ה' מהבעש"ט ומתלמידו, הרב המגיד.

הוצאה חדשה ומתוקנת.

קטגוריות

ר' מענדל - קומיקס

תולדות חייו וסיפוריו המסעירים של המשפיע החסידי ר' מענדל פוטערפס

מהדורה בתרא המבוארת - מתוך ש"ע אדה"ז - שבת

מהדורה בתרא המבוארת - מתוך ש"ע אדה"ז - שבת שייך לסימן רמג מעשה נכרי בשבת

תורת מנחם - התוועדויות (תשמ"ב-תשנ"ב) סט 45 חלקים 2000 ₪ 1900 ₪

תורת מנחם - התוועדויות זוהי הסדרה הגדולה ביותר של הרבי. היא משתרעת על פני למעלה ממאה כרכים המתעדים בדייקנות מרבית כמעט את כל שיעוריו ושיחותיו מאז עלה על כס הנשיאות.

ביאור תניא - 9 כרכים 450 ₪ 399 ₪

סדרת ספרים המבארת את ספר התניא מתחילתו עד סופו ובנוסף מבוארים מושגי היסוד בביאור רחב. כולל הכרך החדש על קונטרס אחרון

טור ושו"ע משולב - סט 38 כרכים - הוצאה חדשה תשע"ז 3500 ₪ 2949 ₪

ארבעה טורים השלם "שירת דבורה" ושולחן ערוך הבהיר - מהדורה משולבת 38 כר' גובה: 33 ס"מ

© כל הזכויות שמורות להיכל מנחם