en he
40 ₪
אינו זמין במלאי
צוואת הריב"ש
קובץ הוראות והנהגות מהבעל שם טוב, נכתב ע"י תלמידו ר' ישעי' מיאנוב
פרטים נוספים
מק"ט: 1102
מחבר: ר' ישעיה מיאנוב
מוציא לאור: קה"ת
תאריך הוצאה לאור: ניסן תנש"א
מחיר קטלוגי: 60 ש"ח
פורמט הדפסה: סטנדרטי
סוג כריכה: סקיי
מידע נוסף

בניגוד למשתמע משם הספר, אין זה צוואתו של הבעש"ט וגם לא נכתב על ידו, אלא ליקוט אמרות, הוראות והנהגות בעבודת ה' מהבעש"ט ומתלמידו, הרב המגיד.

הוצאה חדשה ומתוקנת.

קטגוריות

לחיים ולברכה - הרב יוסף יצחק חיטריק

התוועדות עם הרב יוסף יצחק חיטריק

הרבי של כולנו

סיפורים בקומיקס מתוך חייו והנהגותיו של הרבי

תורת מנחם התוועדויות - ס' (תש"ל ג)

תורת מנחם - התוועדויות זוהי סדרה של למעלה ממאה כרכים המתעדים בדייקנות מרבית כמעט את כל שיעוריו ושיחותיו של הרבי.

ביאור תניא - 9 כרכים 450 ₪ 399 ₪

סדרת ספרים המבארת את ספר התניא מתחילתו עד סופו ובנוסף מבוארים מושגי היסוד בביאור רחב. כולל הכרך החדש על קונטרס אחרון

הפרשה מספרת לי - סט 5 כרכים 600 ₪ 550 ₪

פרשת השבוע לילדים בליווי ציורים מרהיבים. דפים בציפוי למינציה. סט חמש כרכים - בראשית-דברים

סט "שמירת" מאת הרב גדסי - 10 כרכים 500 ₪ 430 ₪

הלכות משו"ע אדמו"ר הזקן, מבוארות בלשון קלה וברורה

© כל הזכויות שמורות להיכל מנחם