en he
50 ₪ NIS
+ -
עבד אברהם אנוכי
סיפור חייו ופועלו של הגה"ח ר' חיים אליעזר קרסיק
פרטים נוספים
מק"ט: 5550
מחבר: ר' שניאור זלמן ברגר
מוציא לאור: אהלי שם
תאריך הוצאה לאור: תשע"ב
פורמט הדפסה: סטנדרטי
סוג כריכה: סקיי
מידע נוסף

סיפורו של הגה"ח ר' חיים אליעזר קרסיק ע"ה הוא סיפורה של ליובאוויטש במשך שלוש מהתקופות המשמעותיות ביותר שלה - כתלמיד בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש, כרב מרביץ תורה בעידן השלטון הקומוניסטי וכאחד מראשי מקימי תנועת חב"ד בארץ ישראל.

אלו ועוד חושפים קורות חיים של חסיד ותמים אמיתי, רב גאון ובקי בתורה, עסקן ציבור ללא לאות שכל ימיו נתונים לתורה ולחסידות.

קטגוריות

ללא מורא - 2 כרכים

ללא מורא - סיפור ותולדות חייו של ר' לוי יצחק שניאורסון ז"ל

ביאור תניא - 9 כרכים 450 ₪ 399 ₪

סדרת ספרים המבארת את ספר התניא מתחילתו עד סופו ובנוסף מבוארים מושגי היסוד בביאור רחב. כולל הכרך החדש על קונטרס אחרון

תורת מנחם - התוועדויות (תשמ"ב-תשנ"ב) סט 45 חלקים 2000 ₪ 1900 ₪

תורת מנחם - התוועדויות זוהי הסדרה הגדולה ביותר של הרבי. היא משתרעת על פני למעלה ממאה כרכים המתעדים בדייקנות מרבית כמעט את כל שיעוריו ושיחותיו מאז עלה על כס הנשיאות.

סט אנציקלופדיה תלמודית - 37 כרכים 3680 ₪ 2699 ₪

האנציקלופדיה התלמודית הוא סט ספרים המסדר את כל הידע התורני לפי נושאים

© כל הזכויות שמורות להיכל מנחם