en he
45 ₪ NIS
+ -
מים חיים
על הלכות נידה וטבילה
הרב חיים פרוס
פרטים נוספים
מק"ט: 3641
מחבר: הרב חיים פרוס
מחיר קטלוגי: 45 ש"ח
פורמט הדפסה: סטנדרטי
סוג כריכה: סקיי
מידע נוסף

פנינו תורה מפוארת בכלי מפואר. המחבר הקדים לסעיפים ההלכתיים "מילון מושגים", ובו היכרות עם המונחים העיקריים של הלכות טהרה (למשל: בדיעבד, חומרת אור זרוע ועוד). אחר כך פותח המחבר בהגדרת הדינים "זבה גדולה" לעומת "זבה קטנה" ו"נידה", ורק אז - כאשר ביד הלומד כלים בסיסיים - ניגש המחבר לעסוק בפרטי ההלכות. ההלכות עצמן, שנערכו על ידי איש מומחה וכתובות בשפה עכשוית. מסודרות דבר דבור על אפניו לפי נושאים: הפרק הראשון עוסק בדיני הרגשות, אחריו נידונו דיני הכתמים והקינוח, פרק אחר מדבר ומפרט את דיני ההרחקות, וכן הלאה בכל הנושאים האחרים. סגנון חדשני זה, מקיל את הכניסה בשערי הלכות טהרה. הוא מסיר את חששם של רבים כאילו לימוד הלכות אלו על בוריין, הוא מעבר ליכולתיהם. מעבר לכל האמור, כדאי לציין את גולת החן של הספר. זהו מדור "משולחנו של רב". מדובר בנספח המופיע אחרי כל פרק, ובו מפיעות "לרווחא דמילתא" שאלות מעניינות שהגיעו אל שולחנו של הרב פרוס. ניתן למצוא שאלה של יולדת, של כלה שעוד לא נשאה ושל בני זוג רבים אחרים. יש בשאלות אלו, כדי להעניק מבט לנושאים פרטיים ומורכבים, ובה בעת - לקבל מתוכן את התמונה הכללית והרחבה של ההלכות. 

קטגוריות

מהדורה בתרא המבוארת - מתוך ש"ע אדה"ז - שבת

מהדורה בתרא המבוארת - מתוך ש"ע אדה"ז - שבת שייך לסימן רמג מעשה נכרי בשבת

ללא מורא - 2 כרכים

ללא מורא - סיפור ותולדות חייו של ר' לוי יצחק שניאורסון ז"ל

סט אנציקלופדיה תלמודית - 37 כרכים 3680 ₪ 2699 ₪

האנציקלופדיה התלמודית הוא סט ספרים המסדר את כל הידע התורני לפי נושאים

הפרשה מספרת לי - סט 5 כרכים 600 ₪ 550 ₪

פרשת השבוע לילדים בליווי ציורים מרהיבים. דפים בציפוי למינציה. סט חמש כרכים - בראשית-דברים

תורת מנחם - התוועדויות (תשמ"ב-תשנ"ב) סט 45 חלקים 2000 ₪ 1900 ₪

תורת מנחם - התוועדויות זוהי הסדרה הגדולה ביותר של הרבי. היא משתרעת על פני למעלה ממאה כרכים המתעדים בדייקנות מרבית כמעט את כל שיעוריו ושיחותיו מאז עלה על כס הנשיאות.

© כל הזכויות שמורות להיכל מנחם