en he
ראשי » ספרים » ספרי ילדים - כללי ----------- » ש"ס » גמרא עוז והדר לתלמידים - מסכת בודדת לבחירה
65 ₪ NIS
+ -
גמרא עוז והדר לתלמידים - מסכת בודדת לבחירה
פרטים נוספים
מק"ט: 13389
מחבר: מחיר החל מ-
מוציא לאור: עוז והדר
מחיר קטלוגי: 65 ש"ח
פורמט הדפסה: גדול
סוג כריכה: סקיי
מידע נוסף

בהוצאת עוז והר הדפיסו מחדש את כל צורת הדף, רש"י ותוספות, בצורה מאירת עיניים ובכתב ברור לעין, עם תוספת של עשרות מפרשים. במהדורה הרגילה: פירוש המהרש"א, מהדורא בתרא, חכמת שלמה, מהר"ם, ילקוט מפרשים עם חידושי הרש"ש וספר המקראות.

תלמוד בבלי 'עוז והדר' מהדורה רגילה, מלבד הפאר וההדר הייחודי להוצאה, מכיל עשרות ומאות חיבורים והוספות, לצד הוספות נחוצות מכתב יד אשר ראו אור לראשונה בגמרא זו, ומאות אלפי תיקונים וציונים אשר תוקנו ונוספו בדפי הגמרא והמפרשים. הוספות אלו, הנחוצות להבנת הגמרא והמפרשים, הם שהקנו לגמרא זו בשנים האחרונות את שמה הטוב ההולך לפניה.

 

א לרשום בהערה בקניה את הכרך הרצוי. (המחיר משתנה מכרך לכרך)   שבת- 78 ₪    ברכות- 60 ₪   עירובין- 69 ₪  פסחים-שקלים- 65 ₪   יומא- 55 ₪   סוכה- 52 ₪   סוכה (עם תמונות)- 65 ₪    ביצה- 46 ₪    ראש השנה- 46 ₪   ראש השנה (עם תמונות)- 65 ₪    ראש השנה-יומא- 60 ₪   תענית- 46 ₪    מגילה- 46 ₪    תענית-מגילה- 59 ₪   מועד קטן-חגיגה- 52 ₪    יבמות- 65 ₪    כתובות- 65 ₪   נדרים- 65 ₪    נזיר-סוטה- 65 ₪    גיטין- 65 ₪   קידושין- 65 ₪    בבא קמא- 65 ₪    בבא מציעא- 65 ₪   בבא בתרא- 75 ₪    סנהדרין- 70 ₪    מכות- 40 ₪   שבועות- 56 ₪    מכות-שבועות- 66 ₪   עבודה זרה-הוריות-עדויות- 62 ₪    זבחים- 66 ₪    מנחות- 72 ₪   חולין- 72 ₪    חולין (עם תמונות)- 75 ₪    בכורות-ערכין- 67 ₪   תמורה-מעילה- 67 ₪   

 

נידה- 67 ₪ 

קטגוריות

א אידישע קאפ - חלק 2 - חדש!

הספר 'א אידשע קאפ' חלק שני הספר ששבר את כל השיאים האפשריים, והפך מיד בצאתו ללהיט היסטרי שמכר עשרות אלפי עותקים. הספר מכיל 15 תמונות שונות ולצדן שאלות תוכן שיש להסיק את תשובותיהן מתוך התמונה, יצירה גאונית שאין כדוגמתה שזכתה לתמיכת טובי המחנכים.

מהדורה בתרא המבוארת - מתוך ש"ע אדה"ז - שבת

מהדורה בתרא המבוארת - מתוך ש"ע אדה"ז - שבת שייך לסימן רמג מעשה נכרי בשבת

'חכמעס'

48 סיפורים מחוייכים. קומיקס בדיחות

ביאור תניא - 9 כרכים 450 ₪ 399 ₪

סדרת ספרים המבארת את ספר התניא מתחילתו עד סופו ובנוסף מבוארים מושגי היסוד בביאור רחב. כולל הכרך החדש על קונטרס אחרון

הפרשה מספרת לי - סט 5 כרכים 600 ₪ 550 ₪

פרשת השבוע לילדים בליווי ציורים מרהיבים. דפים בציפוי למינציה. סט חמש כרכים - בראשית-דברים

סט "שמירת" מאת הרב גדסי - 10 כרכים 500 ₪ 430 ₪

הלכות משו"ע אדמו"ר הזקן, מבוארות בלשון קלה וברורה

© כל הזכויות שמורות להיכל מנחם